ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : โครงการจิตอาสา...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-16 07:40:10
( เข้าชม 32 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : รายงานสื่อ31.5.64...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-16 06:08:45
( เข้าชม 53 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : จดหมายข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2564...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-16 07:29:32
( เข้าชม 79 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : จดหมายข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2563...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-08 00:27:59
( เข้าชม 36 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : อ่านหนังสือ ผ่าน QR-CODE...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-15 11:33:19
( เข้าชม 50 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : 6 เมษายน วันจักรี...
โพตส์เมื่อ : 2021-06-10 17:44:23
( เข้าชม 47 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมหนังสือ E-book...
โพตส์เมื่อ : 2021-05-31 10:28:00
( เข้าชม 54 ครั้ง)