เรื่อง : วิธีการเตรียมนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพื่อป้อนด้วยขวดนมที่บ้าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ


เรื่อง : วิธีการเตรียมนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพื่อป้อนด้วยขวดนมที่บ้าน
หมวดหมู่ : เด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง : Ref# 1FAO/WHO. 2007. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: guidelines. Available at: http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif2007/en
จำนวนหน้า : 12
ผู้เข้าอ่าน : 87 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :Descriptions
การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อและการเก็บรักษา
วิธีการเตรียมนมสำหรับป้อนด้วยขวดนม
สามารถเก็บนมที่เหลือค้างไว้ในขวดเพื่อใช้ครั้งต่อไปได้หรือไม่?
จะอุ่นนมที่เก็บไว้ในตู้เย็นอีกครั้งได้อย่างไร?
สามารถนำนมที่เตรียมไว้แล้วไปในระหว่างที่กำลังเดินทางได้หรือไม่?
ควรทำอย่างไรหากไม่มีน้ำต้ม?