ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ
กลอนไดเอรี่ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค
.
.