ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : จิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุ...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-21 03:25:17
( เข้าชม 95 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-20 21:50:36
( เข้าชม 80 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ห้องสมุดชาวตลาด 1.08.65...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-20 19:29:12
( เข้าชม 62 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 26.4.65...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-16 08:05:01
( เข้าชม 185 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรม 2 เมษายน 2565...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-16 22:49:31
( เข้าชม 195 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-20 18:01:21
( เข้าชม 143 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : 5 ธันวาคม 2564...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-20 19:33:43
( เข้าชม 247 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ห้องสมุดเคลื่อนที่ 10.11.64...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-21 07:32:59
( เข้าชม 148 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 11.11.64...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-16 16:31:14
( เข้าชม 146 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-21 20:29:59
( เข้าชม 226 ครั้ง)

ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมห้องสมุดวันที่ 13.9.64.1...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-16 23:19:37
( เข้าชม 237 ครั้ง)